สุขภาพดีสร้างได้ไม่ยาก แค่ปรับชีวิตให้ถูกหลัก

สุขภาพดีสร้างได้ไม่ยาก

การมี “สุขภาพดี” ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่เราหันใส่ใจสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้น ทาง Thaimeiji ขอสนับสนุนให้คนไทยใส่ใจกับการสร้างสุขภาพที่ดีแบบง่ายๆ มีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

ด้านอารมณ์และจิตใจ

การเป็นคนที่มีอารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ อีกทั้งการฝึกฝนปรับตนให้ยอมรับความจริงได้ ซึ่งมีผลทำให้คนมีความสุข ไม่เครียด และสุขภาพดี

ด้านอาหาร

ควรเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะ ถูกหลักโภชนาการ เกิดประโยชน์ และประหยัด สำหรับพวกเนื้อสัตว์ปกติไม่ควรรับประทานมาก ถ้าจะรับประทานก็ควรเลือกเนื้อปลา ไข่ขาว ควรเลี่ยงเนื้อมันๆ เครื่องในสัตว์ต่างๆ

การออกกำลังกาย

การออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างพอเหมาะก็จะทำให้สมองหลั่งสารสุข ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพ ทำให้สดชื่น กระปรี้กระเปร่า โดยออกกำลังกายวันละ 30-60 นาที ประมาณ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์หรือเสริมด้วยการมีกิจกรรมของร่างกายในชีวิตประจำวัน เช่นการเดินขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟต์ในที่ทำงานก็จะช่วยได้ดีขึ้น